نیروگاه خورشیدی آب و فاضلاب استان قم

طراحی ، نصب و پشتیبانی نیروگاه خورشیدی آب و فاضلاب استان قم ۲۰ کیلووات