نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو وات آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران