پروژه های انجام شده

نیروگاه خورشیدی پشت بامی شخصی – تهران

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۶۰ کیلو وات پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو وات مرکز آموزش عالی محلات

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو وات آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو وات بانک ملی قزوین

View Gallery

نیروگاه خورشیدی پشت بامی شخصی

View Gallery

نیروگاه خورشیدی یزد مدرسه کوچک زاده

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو وات وزارت ارتباطات

View Gallery

نیروگاه ۲۰ کیلو وات هتل داد یزد

View Gallery

هوشمند سازی هواساز های شرکت نمایشگاه بین المللی تهران

View Gallery

نیروگاه ۲۰ کیلو وات کمیته امداد

View Gallery

نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلو وات شرکت فلات ایران

View Gallery

تامین انرژی پناهگاه کوه آبیدر در سنندج

View Gallery

روشنایی خورشیدی پتروشیمی گچساران

View Gallery

روشنایی خورشیدی روستای گنج گلی ۱۰ کیلووات

View Gallery

نصب دوربین جاده ای شاهرود سبزوار

View Gallery

نصب دوربین جاده ای اتوبان تهران ساوه

View Gallery

نیروگاه پشت بامی شخصی

View Gallery

تامین انرژی پمپ آب با خورشید

View Gallery

تامین روشنایی بیلبورد تهران ، جاده احمد آباد مستوفی

View Gallery

طراحی ، نصب و اجرای آبگرمکن تحت فشار

View Gallery

نیروگاه خورشیدی آب و فاضلاب استان قم

View Gallery