شرکت آب و فاضلاب استان قم

شرکت آب و فاضلاب استان قم

طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی  ۲۰ کیلو وات متصل به شبکه به سفارش اداره آب و فاضلاب استان قم جهت تامین برق مورد نیاز و تزریق به شبکه سراسری برق در راستای طرح استفاده از انرژی های پاک در ادارات دولتی ...
Read More