پروژه های انجام شده

نیروگاه خورشیدی پشت بامی شخصی

جزييات پروژه

نیروگاه خورشیدی یزد مدرسه کوچک زاده

جزييات پروژه

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو وات وزارت ارتباطات

جزييات پروژه

نیروگاه ۲۰ کیلو وات هتل داد یزد

جزييات پروژه

هوشمند سازی هواساز های شرکت نمایشگاه بین المللی تهران

جزييات پروژه

نیروگاه ۲۰ کیلو وات کمیته امداد

جزييات پروژه

نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلو وات شرکت فلات ایران

جزييات پروژه

تامین انرژی پناهگاه کوه آبیدر در سنندج

جزييات پروژه

روشنایی خورشیدی پتروشیمی گچساران

جزييات پروژه

روشنایی خورشیدی روستای گنج گلی ۱۰ کیلووات

جزييات پروژه

نصب دوربین جاده ای شاهرود سبزوار

جزييات پروژه

نصب دوربین جاده ای اتوبان تهران ساوه

جزييات پروژه

نیروگاه پشت بامی شخصی

جزييات پروژه

تامین انرژی پمپ آب با خورشید

جزييات پروژه

تامین روشنایی بیلبورد تهران ، جاده احمد آباد مستوفی

جزييات پروژه

طراحی ، نصب و اجرای آبگرمکن تحت فشار

جزييات پروژه

نیروگاه خورشیدی آب و فاضلاب استان قم

جزييات پروژه